Hygiensjuksköterska till referensgrupp Svenska HALT

SFVH har fått en fråga från Förvaltningsgruppen Svenska HALT

Hej!

Vi har sedan de Svenska HALT-mätningarna startade haft en referensgrupp bestående av personer bland annat från SKR, SoS, Strama samt MAS, hygienläkare och hygiensjuksköterskor. En av de hygiensjuksköterskor som varit med i gruppen går nu i pension och nu önskar vi ersätta henne med en hygiensjuksköterska som arbetar mot kommunal vård- och omsorg. 

 

Syftet med referensgruppen är att bistå i analys och återkoppling av resultat samt vidareutveckla protokoll och system. Gruppen har 1-2 digitala möten per år. Mötestiden är cirka 2 timmar per gång. Inför möten skickas underlag för genomläsning.

 

Vänliga hälsningar

Tomas Söderblom och Inga Zetterqvist

 

Maila ditt intresse till styrelsen på styrelsen@sfvh.se senast den 9 februari

 

 

Arkiv