Inbjudan att delta i Svenska Halt

 

Svenska HALT är en mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i särskilt boende. Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete.

Mer information och inbjudan

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om HALT Svenska HALT — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Arkiv