Magisterprogram i mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien

Göteborgs universitet har matgisterprogram i mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien. Se länkar nedan.

Söks via antagning.se:
Magisterprogrammet i smittskydd och vårdhygien (https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/magisterprogram-i-mikrobiologi-smittskydd-och-vardhygien-m2cma)
Fristående kurser: Smittspridning och antibiotikaresistens (https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/smittspridning-och-antibiotikaresistens-mic101)
Smittskydd och vårdhygien(https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/smittskydd-och-vardhygien-mic301)


Söks lokalt:
Uppdragsutbildning motsvarande kurser/program (https://www.gu.se/biomedicin/studera-hos-oss/uppdragsutbildning/nordisk-magisterutbildning-i-mikrobiologi-smittskydd-och-vardhygien

Arkiv