Kallelse till SFVH:s årsmöte 2023

Alla medlemmar i Svensk Förening för Vårdhygien är välkomna till föreningens årsmöte.

Mötet äger rum på Elmia, Jönköping tisdagen den 25 april kl. 18.00-18.30

Årsavgift för 2023 ska vara erlagd före mötet. 

Dagordning

Övriga dokument och handlingar publiceras på sidan årsmöte 2023 senast den 11 april.

Välkomna önskar Styrelsen SFVH

Arkiv