Vägledning för desinfektion inom vården

Nationell arbetsgrupp Vårdhygien (NAG Vh) inom regionernas Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård har tagit fram en Vägledning för desinfektion inom vården.

Vägledningen går nu ut på bred remiss. Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter. Det kan till exempel vara patientföreningar, regioner, berörda professioner och kommuner.

Sista datum för remissvar 14 juni 2024.

 

Länk till remissen i helhet samt formuläret som används för att skicka in synpunkter

Direktlänkt till remissdokumentet Vägledning för desinfektion inom vården

Stöddokument för insamlande av synpunkter till remissen

Arkiv