Seminarium om Vägledning för vårdhygieniskt arbete

Den 16 oktober kommer ett digalt seminarium att hållas om Vägledning för vårdhygieniskt arbete.

Se Vägledning för vårdhygieniskt arbete | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se) för ytterligare information. Seminariet är kostnadsfritt och ingen föranmälan behövs. Seminariet kan även ses i efterhand, men då utan möjlighet att ställa frågor.

Arkiv