Remissvar: Vägledning för desinfektion inom vården

Nationell arbetsgrupp Vårdhygien (NAG Vh) inom regionernas Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård har tagit fram en Vägledning för desinfektion inom vården (se tidigare nyhetsnotis)

Svensk Förening för Vårdhygiens remissvar finns nu publicerat under Övriga remisser.

Arkiv