IFIC-Webinar 15/7 och nyöppnad kursanmälan HIS

Under sommaren arrangerar IFIC ett webinarium om vårdrelaterad pneumoni (non-VAP) den 15 juli. Mer information om programmet finns här. Höstens kurs i vårdhygien på Högskolan i Skövde öppnar för sen anmälan 15 juli. Samma sak gäller för kursen Vaccinologi och immunologi.

Arkiv