Lämna kommentarer på dokumentet Flexibla endoskop

Hej,

Revideringen av dokumentet Vårdhygieniska rekommendationer, Mikrobiologisk provtagning av endoskopisk utrustning med fokus på flexibla endoskop, diskdesinfektorer, TEE-prober samt tork och-förvaringsskåp, är nu klart och skickas till er på remiss. Ni fyller i era synpunkter/kommentarer i medföljande exelfil som skickas till Andreas Lägermo, andreas.lagermo@rjl.se , senast 231215.

Era kommentarer kommer att beaktas och ev. ändringar görs utifrån arbetsgruppens samlade kunskap. Det är viktigt att ni skriver in kontaktuppgifter om arbetsgruppen behöver ta kontakt.

Dokumentet finns här

 

Lämna synpunkter i detta dokument skickas till andreas.lagermo@rjl.se

 

 

 

 

 

Arkiv