Utlysning stipendium för hygiensjuksköterskor

Kiilto, som är en stor leverantör av hygienprodukter till sjukvården, främst med varumärkena DAX och Kiilto Pro, har instiftat ett stipendium på 30.000 kr som kan sökas av en hygiensjuksköterska som är medlem i SFVH och som vill genomföra ett projekt för att främja utvecklingen inom området vårdhygien.

Beslutet om vem som tilldelas stipendiet fattas av en jury bestående av SFVH:s styrelse tillsammans med två representanter från Kiilto.

Sista ansökningsdag är 15 augusti 2024. För mer information läs här.

Arkiv