Motioner till årsmötet den 17 april 2024

SFVHs styrelse efterlyser motioner till årsmötet som äger rum den 17 april, under hygiendagarna på Conventum, Örebro.

Har du något som du vill skriva en motion om ska den vara styrelsen tillhanda senast den 6 mars 2024. 

Skicka den till styrelsen@sfvh.se

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Arkiv