Efterlysning av medlemmar till arbetsgrupp för revidering av dokument

Vi letar efter medlemmar till en arbetsgrupp som ska revidera SFVH:s dokument

'Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård'.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen måste vården upprätthålla en god kvalitet och hygienisk standard. För att minska vårdrelaterade infektioner (VRI) och förhindra smittspridning behövs ett systematiskt vårdhygieniskt utvecklingsarbete som en integrerad del i patientsäkerhetsarbetet.

Linjechefer inom vård och omsorg har ansvar för att bedriva kvalitetsarbete och att använda ledningssystem.

SFVH har sedan 2011 tillhandahållit ett vårdhygieniskt ledningssystem med en egenkontrolldel för att stödja linjechefer i deras arbete. Nu är det dags att revidera och utveckla detta dokument.

Du som är erfaren hygiensjuksköterska eller hygienläkare gärna med erfarenhet av strategiskt arbete eller linjechefserfarenhet och vill vara med i detta arbete anmäl ditt intresse till SFVH:s styrelsen via mail till styrelsen@sfvh.se senast den 6 oktober.

Välkomna

Arkiv