Modell för ett systematiskt vårdhygieniskt förbättringsarbete


Arbetsgruppen har tagit fram ett verktyg som beskriver en modell för hur man ska bedriva ett systematiskt vårdhygieniskt förbättringsarbete i sjukhusanknuten vård (avdelningar, mottagningar och andra sjukhusanknutna enheter).

Till modellbeskrivningen finns bilagorna Egenkontrollprogram och Underlag för riktad vårdhygienisk konsultrond.
Arbetsgruppen har bestått av

Inga-Britt Svartholm hygiensjuksköterska Östersunds sjukhus
Karin Medin hygiensjuksköterska Landstinget Gävleborg
Gunnar Hagström hygiensjuksköterska Universitetssjukhuset Örebro
Ingrid Ekfeldt hygiensjuksköterska Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Lasse Hellström hygiensjuksköterska Landstinget Blekinge
Monica Ling-Roos hygiensjuksköterska Stockholms län
Kia Karlman hygienöverläkare Norrbottens läns landsting
Hans Ahrne överläkare Södra Älvsborgs Sjukhus