Utredning om stärkt framtida smittskydd

Utredningen om stärkt framtida smittskyd (S 2023:08) ska bland annat analysera och föreslå hur ett nationellt samordningsansvar för vårdhygienfrågor ska utformas. SFVH har tillsammans med SHLF svarat på de öppna enkätfrågor som är en del av utredningen. Se enkäten inklusive svar nedan.