Skrivelse till Universitetskanslersämbetet 2023

2023 skrev SFVH gemensamt med styrelserna för Svenska Hygienläkarföreningen, Smittskyddsläkarföreningen och Svensk Förening för Vårdhygien en skrivelse till Universitetskanslerämbetet om att vårdens hygienkrav ska bli tydlig för den som ansöker till en utbildning inom medicin, vård eller hälsa.