Vårdhygienisk egenkontroll- inom kommunal eller regional vård och omsorg.

Vårdhygienisk egenkontroll-Verktyg för strukturerat ledningsarbete inom kommunal eller regional vård och omsorg, är nu reviderad.

Uppdateringen omfattar:

  • Anpassning till gällande lagar och föreskrifter.
  • Sammanfogad checklista och vägledande text för ökad användarvänlighet.
  • Förtydligat innehåll efter inkomna synpunkter från användare.

Läs mer här

Arkiv