Motioner till årsmötet den 26 april

 

SFVH styrelse efterlyser motioner till årsmötet som äger rum den 26 april 2022 under hygiendagarna på Elmiamässan i Jönköping.

Har du nåot som du vill skriva en motion om ska den vara styrelsen tillhanda senast den 14 mars.

Skicka den till styrelsen@sfvh.se

 

Arkiv