Vi söker medlemmar för arbetsgrupp

Rena medicintekniska produkter är en stor grupp som innehåller allt från inkontinensblöjor till kompresser. För vissa av dessa produkter kan det vara adekvat att ställa krav på mikrobiologisk renhet/bioburden vid upphandling.

SFVH tänker nu starta en arbetsgrupp som tar fram förslag på sådana krav.

Vill du vara med i detta viktiga arbete maila till styrelsen@sfvh.se.

Arkiv