Lämna synpunkter till kunskapsstyrningen - vård, SKR

Medlemmarna i SFVH har möjlighet att lämna synpunkter på dokumentet "Vägledning för vårdhygieniskt arbete" . Dokumentet är skapat av NAG vårdhygien på uppdrag av NSG patientsäkerhet som är en del av kunskapstyringen- vård på SKR.

Remisstiden går ut den 15 november men SFVH styrelse vill ha dina synpunkter senast den 1 november för att hinna sammanfatta och skicka in till SKR.

Vägledning för vårdhygienisktarbete - remissversion

Vägledning för vårdhygieniskt arbete

 

Skicka er synpunkter till styrelsen@sfvh.se

 

Arkiv