Efterlysning!

Dokumentet "Mikrobiologisk provtagning av flexibla endoskop"  ska revideras. Gruppen behöver bli större och därför efterlyser SFVH fler deltagare. Vill du vara med och revidera detta viktiga dokument som används av vården skickar du ett mail till styrelsen på styrelsen@sfvh.se

Arkiv