Nordisk möte om vårdhygien

Tips! 
Danska sällskapet för centralsterilsiering och sjukhushygien anordar utbildningsdagar 16-17 mars 2022 i Nyborg, Danmark

Information, prel.program och anmälan 

Arkiv