Publikation om luftvägsvirus på arbetsplatser

Göteborgs universitet, arbets- och miljömedicin har givit ut en kunskapsöversikt om smittvägar, riskfaktorer och skyddsåtgärder vid luftvägsvirus på arbetsplatser. Det finns också som inspelat seminarium. Klicka på länkarna för att läsa publikationen eller se seminariet.

 

Arkiv