Antibiotikaforum 2022

Välkommen till Antibiotikaforum 2022 - skriv in datum i kalendern redan nu!

Ex på innehåll: 10-årsjubileum! Tillbakablick, hur började det och vad har hänt under åren som gått.

Föreläsningar med fokus på forskning baserade på de sju delmålen i strategin.

Nulägesbeskrivning – vad är på gång inom EU, internationellt och nationellt.

 

Vi planerar att genomföra dagen som ett fysiskt möte och kommer ha utställningsytan Torget i år igen.

Vill ni ställa ut kontakta oss redan nu!

 

Var: Norra Latin-Folkets hus i Stockholm

När: 17 november 2022, preliminärt kl. 9.30-15.30

För vem: Konferensen vänder sig till dig som arbetar med att motverka antibiotikaresistens, smittspridning och vårdrelaterade infektioner eller har intresse i dessa frågor.

Kontakt: antibiotikasamverkan@folkhalsomyndigheten.se

Arkiv