Remiss från NAGStrama - lämna synpunkter

Medlemma i SFVH har nu möjlighet att lämna synpunkter på den reviderade versionen av Stramas 10-punktsprogram.

10-punktsprogram uppdaterad version 2022

10-punktsprogram uppdaterad version 2022 med referenser

Synpunkter skickas till styrelsen@sfvh.se senast den 20 mars

Arkiv