Kurs om smitta via aerosoler och droppar

På Lunds tekniska högskola har aerosolforskare i samarbete med infektionsläkare och virologer på Lunds universitet länge forskat på smittsamma virus i luften. Under Covid-19-pandemin har de sett att kunskap varit välbehövlig inom vården och i samhällets smittskyddsarbete, och har därför har tagit fram en digital tre-dagarskurs om Spridning av infektionssjukdomar via aerosoler och droppar. Kursen riktar sig till vårdpersonal, läkare och sjuksköterskor, eller andra akademiker och praktiker med inriktning mot smittspridning och smittskyddsåtgärder.

Kursens syfte är att ge en grundläggande kunskap om hur potentiellt smittsamma virus och bakterier avges till luften i aerosoler och droppar, hur de transporteras i luften och hur de deponerar i våra luftvägar eller på ytor i rummet. Kursen kommer att gå igenom skyddsåtgärder mot luftburen smittspridning och hur ventilation, munskydd och luftrenare fungerar. Även grundläggande virologi om luftvägsvirus, deras överlevnad i miljön och vad som påverkar inaktivering av virus.

Kursen ges digitalt den 5-7 maj (heldagar). Anmäl dig senast den 9e april, kursavgift 2900 kr (early bird-anmälan innan 10e mars, 2500 kr).

Mer information och kontaktuppgifter finns på: http://www.eat.lth.se/smitta-aerosoler-droppar/

Arkiv