Remiss från IVO - var med och tyck till.

 

SFVH har fått en remiss från IVO där vi har möjlighet att lämna syntpunkter. Vill du vara med i detta arbete?

Läs igenom dokumenten nedan, vi vill ha dina synpunkter som mail senast den 20 februari till styrelsen@sfvh.se

Missiv

Föreskrift utkast

Konsekvensutredning reprocessing

 

MVH Styrelsen

Arkiv