Nordiska forskarnätverket inom smittskydd och vårdhygien

En första version av hemsida för det nordiska forskarnätverket inom smittskydd och vårdhygien har idag lagts ut.  Vi har fått anslag från Nordiska Ministerrådet för att öka samarbetet i Norden rörande forskning- och utvecklingsarbete inom smittskydd och vårdhygien.

Hemsidan finns på denna länk: https://www.gu.se/en/biomedicine/nordic-research-network-on-infection-control  Välkomna att delta i   seminariet och webinariet 27-29 /9 !

Vi kommer att lägga ut bilder och jobba vidare med layout etc, men jag vore tacksam om ni redan nu tipsar mig om ytterligare  konferenser och anslag att söka, samt gärna presenterar er med kort text om aktuell  forskning inom smittskydd och vårdhygien. Tipsa också gärna om  föreläsare och seminarie-ämnen till 28-29 september. Sprid gärna vidare in era nätverk och till dem ni tror kan vara intresserade och länka gärna från era hemsidor.  

Arkiv