Svenska HALT 2021 - Publicerad rapport

 

Folkhälsomyndigheten har publicerat den nationella rapporten från 2021 "Infektioner och antibiotika på särskilt boende.

Här kan du läsa publikationen

Arkiv