Enstaka kurser inom hygien på Högskolan i Skövde

Som tidigare meddelats pågår ansökningsperioden för Magisterprogrammet i Folkhälsovetenskap, smittskydd & vårdhygien i Skövde.

Ibland kanske man inte vill läsa hela programmet, utan enstaka kurs.

Om man önskar läsa en fristående kurs i programmet är det möjligt för:

  • Vaccinologi och immunologi, 2,5hp
  • Vårdhygien, 7,5hp

Ansökan till dessa kurser görs på antagning.se under perioden 15/3 – 17/4 2023 

Förutsättningen för att kunna läsa dessa kurser är att man först genomgår kursen:

Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens, 5hp

https://www.antagning.se/se/search?period=16&freeText=Klinisk+mikrobiologi+och+antibiotikaresistens+G2F

Ansökningsperioden pågår nu och sista dag för ansökan är 17 oktober.

Arkiv