Remiss från Socialstyrelsen - lämna synpunkter

Medlemmar i SFVHhar nu möjlighet att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS med tillhörande konsekvensutredning. 

Remiss från Socialstyrelsen

Författningsförslag

Konsekvensutredning

Synpunkter skickas till styrelsen@sfvh.se senast 20 mars

 

 

Arkiv