Styrelsen efterlyser medlemmar till arbetsgrupp

 

Byggenskap och Vårdhygien (BoV)

På årsmötet den 26 april godkände styrelsen att en revidering av dokumentet Byggenskap och Vårdhygien (BoV).

Vi har fått in tre stycken som är intresserade av att arbeta med dokumnetet.

Anita Johansson, hygiensjuksköterska i Region Gävleborg

Katarina Madehall, hygiensjuksköterska i Region Kronoberg

Erica Nyman, hygiensjuksköterska i Region Dalarna

 

Anmäl dig senast den 16 maj med mail till styrelsen@sfvh.se om du är intresserad av att medverka. 

Med vänliga hälsningar 

SFVH:s styrelse

 

 

Arkiv