Tre nya dokument är publicerade

Tack vare stort arbete i tre arbetsgrupper kan vi nu publicera:

En ny version av SIV - städning i vårdlokaler 

Det helt nya dokumentet Mikrobiologisk provtagning av kanalförsedda flexibla endoskop och diskdesinfektorer för värmekänsliga endoskop

Huvuddokumentet för Vårdhygienisk egenkontroll i ordinärt och särskilt boende

 

Du hittar alla dokumenten genom att klicka på Publicerat i den vågräta listen ovan.

Arkiv