Kallelse till SFVH:s årsmöte 2022

 

Alla medlemmar i Svensk Förening för Vårdhygien är välkomna till föreningens årsmöte.

Mötet äger rum på Elmia, Jönköping tisdagen den 26 april kl. 16.30-17.30

Årsavgift för 2022 ska vara erlagd före mötet. 

Dagordning

Övriga dokument och handlingar publiceras på sidan årsmöte 2022 senast den 12 april.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 14 mars och skickas till styrelsen@sfvh.se.

Arkiv