Platser kvar på uppdragsutbildning i mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien

Programmet ger aktuell kunskap inom ämnen som smittspridning, antibiotikaresistens, vaccinationer och infektionsepidemiologi, och metoder för infektionskontroll och prevention.

Programmet vänder sig till er som är verksamma inom smittskydd och vårdhygien, eller inom andra verksamheter där dessa kunskaper är viktiga, t.ex. veterinärmedicin eller odontologi.

Programmet ges på halvfart och omfattar fyra kurser om vardera en termin (15 hp):

  • smittspridning och antibiotikaresistens
  • infektionsepidemiologi och vaccinologi
  • smittskydd och vårdhygien
  • examensarbete

Utbildningen ger en 1-årig master (magisterexamen). Kurserna kan också läsas separat.

Undervisningsformerna är varierade och studentaktiverade och utbildningen har fått mycket goda omdömen av deltagarna. Undervisningen sker i form av fyra undervisningsveckor på heltid, dels av hemarbete under perioden mellan undervisningsveckorna. Två av fyra undervisningsveckor ges på plats i Göteborg, medan två är digitala.

Studenterna kommer från de olika nordiska länderna och deltagarna får ett nordiskt nätverk och insikt i likheter och skillnader i vårdens och samhällets arbete med smittsamma sjukdomar, antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner mellan de nordiska länderna.

Tjugo av totalt cirka 35 platser är reserverade för uppdragsutbildning där arbetsgivaren betalar en kursavgift som täcker kostnaderna för utbildningen. Vi har hittills tagit in alla sökande till uppdragsplatserna.

Vi har nu 6 platser kvar på uppdragsutbildningen och har därför förlängt ansökningstiden till den 15 maj. Passa på att söka denna matnyttiga och aktuella utbildning!

Ansökningstid: 15 maj 2021. För mer information om program och blanketter för ansökan se vår hemsida!

Arkiv