Inbjudan till webbinarium om återanvändning av engångsprodukter

I juni 2021 röstade riksdagen igenom socialutskottets rekommendation om att tillåta återanvändning av medicintekniska engångsprodukter – på flera patienter. Produkter framtagna och designade för engångsbruk.

Beslutet lutade sig mot en rapport framtagen av Socialstyrelsen. En rapport som vi ser har flera brister, kan komma att utgöra grunden för en ny lagstiftning i Sverige.

Arrangörer:

MOD - mer organdonation
Nätverket mot cancer
Njurförbundet
Riksföreningen för
operationssjukvård (RFop)
Steriltekniska föreningen
Swedish Medtech

Mer Information, program och anmälan 

Arkiv