Sammanfatting av IFIC årsmöte

SFVH är medlem i The International Federation of Infection Control (IFIC). Här kommer en summering från IFIC:s digitala årsmöte som ägde rum 15 november 2021. 

IFIC:s arbete beskrevs som ansträngt under pandemin där förutsättningarna förändrats för alla, mycket fått göras om och mycket har fått vänta.

IFIC-konferenserna har fått ersättas med digitala utbildnings-webbinarier. Även nästa år räknar man med att genomföra digitala konferenser. Beroende på omvärlden och då gällande omständigheter har IFIC:s styrelse som mål att 2023 arrangera en internationell kongress i fysisk form. Tills dess hoppas de på att kunna vidareutveckla satsningen på webbinarier som kommit igång under 2021. Till dessa välkomnas ämnen och material från medlemsorganisationernas medlemmar.

IFICs styrelsen vill också uppmärksamma att författare och reviewers är välkomna att bidra med material till IFIC:s International journal of Infection Control som har 2-4 utgåvor per år. 

​SFVHs styrelse förmedlar gärna kontakten!

Arkiv