Reviderad version av Hög luftfuktighet - lämna synpunkter senast 28 februari

En arbetsgrupp inom SFVH har, tillsammans med experter på produktförpackningar och fastighetsfrågor, reviderat dokumentet Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt gods och förslag till åtgärder.

Du har nu möjlighet att lämna synpunkter på remissversionen fram till den 28 februari 2021.

Fyll i dina sinpunkter i excelfilen (som du måste ladda ner till din dator för att kunna öppna) och maila filen till aino.kempe@vgregion.se.

Länk till dokumentet.
Länk till excelfilen.

 

Arkiv