Intresseanmälan. FoHM:s samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor.

SFVH har två representanter i Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor - Ann-Christin Johansson, hygiensjuksköterska i Halland och Carin Jakobsson som varit verksam inom tandvården på Gotland. Carin har nu gått i pension och vill lämna sitt uppdrag.

Vi söker därför dig som vill efterträda Carin och representera SFVH i FoHM:s samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor. I gruppen ingår representanter för bl.a. Svenska Hygienläkarföreningen, Smittskyddsläkarföreningen, NAG Vårdhygien, Strama m.fl. Gruppen brukar ha möte en-två gånger per termin. Du kan läsa mer om gruppens funktion och arbete på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/samverkansgrupp-for-vardhygieniska-fragor/. Vi ser gärna att du arbetar inom tandvård, men det är inget krav.

Skicka en intresseanmälan där du berättar lite om dig själv till styrelsen@sfvh.se senast den 15 maj.

Arkiv