Ny version av SIV - remiss för synpunkter senast 1 feb 2020

Nu finns en remissversion av "Städning i vården (SIV) - vårdhygieniska rekommendationer" som reviderats. 

Arbetsgruppen är tacksam för alla synpunkter. Fyll i dessa i excelfilen som du mailar till

eva.edberg@regionvastmanland.se  senast den 1 februari 2020. 

Klicka på:

Remissversion av SIV.

Svarsblankett.

Arkiv