Ny standard för Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst - lämna synpunkter senast 15 juni

En teknisk kommitté inom SIS (TK 572) har tagit fram förslag till en ny standard för Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst.

SFVH har möjlighet att komma med synpunkter på standardförslaget. Tyvärr är remisstiden kort och vi måste be dig skicka dina synpunkter till carina.hartmann@home.se senast den 15 juni 2020. Carina sammanställer sedan alla synpunkter och sänder dem till SIS.

Länk till remissen

Länk till standardförslaget

 

Läs gärna mer om TK 572 på sis.se, länk https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk572/

 

Arkiv