Ny standard för Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst - lämna synpunkter senast 15 juni

En teknisk kommitté inom SIS (TK 572) har tagit fram förslag till en ny standard för Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst.

SFVH har möjlighet att komma med synpunkter på standardförslaget. Tyvärr är remisstiden kort och vi måste be dig skicka dina synpunkter till carina.hartmann@home.se senast den 15 juni 2020. Carina sammanställer sedan alla synpunkter och sänder dem till SIS.

 

Oktober 2020: Remisstiden har passerat.

 

 

Läs gärna mer om TK 572 på sis.se, länk https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk572/

 

Arkiv