Vill du vara med i SFVH:s styrelse eller valberedning?

Att vara med i SFVH:s styrelse är trevligt och lärorikt och ger möjligheter att påverka föreningens arbete. Du får bl.a. vara med och besluta om programinnehållet på Hygiendagarna, våra remissvar och de viktiga dokument som föreningen publicerar.

Styrelsen behöver kontinuerligt förnyas och föryngras. Valberedningen söker dig som vill bli styrelsemedlem liksom dig som kan tänka dig att ingå i valberedningen.

Kontakta Ann-Christine Karell som är sammankallande i valberedningen. Hon har e-post ann-christine.karell-tegle@sll.se.

Arkiv