Stipendium inom vårdhygienområdet

Florence Nightingale 200 år - Utlysning av Stipendium inom hygienområdet

Med anledning av Florence Nightingales 200 årsdag och Sjuksköterskans år 2020 utlyser Svensk sjuksköterskeförening ett stipendium om 50 000 kronor tillsammans med Röda Korsets Högskola, Sophiahemmet Högskola och Föreningen södra Sveriges sjuksköterskehem.

Stipendiet ska sökas senast den 13 mars 2020.

Läs mer på https://www.swenurse.se/Fonder-och-stipendier/florence-nightingale-200-ar---utlysning-av-stipendium-inom-hygienomradet/

 

Arkiv