Arbetsgrupper

Ny arbetsgrupp

SFVH:s styrelse har i november 2016 beslutat tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett nytt Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer. Beslutet grundas på att verksamma hygiensjuksköterskor och hygienläkare uppfattat dokumentet från 2008 som föråldrat, samtidigt som man önskar en gemensam nationell bas för att beskriva den vårdhygieniska kvaliteten på boendeenheterna och att identifiera faktorer som ökar risken för vårdrelaterade infektioner hos vårdtagare och personal. 

Om du är intresserad av att vara med i ovanstående grupp, maila till styrelsen@sfvh.se och lämna dina kontaktuppgifter.

 

Pågående arbetsgrupper

För närvarande finns tre arbetsgrupper: HITÅT, Djur i vården och Svenska Hygienpriset 2017. Du kan läsa mer om dem under fliken Om SFVH / Arbetsgrupper. Där hittar du också information om hur en arbetsgrupp kommer till, liksom dokumenten Instruktion för arbetsgrupp och Mall för projektplan.

Arkiv