Vill du vara med och revidera Stramas 10-punktsprogram?

Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF) och Strama publicerade 2010 ett 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens i sjukvården. Programmet uppdaterades 2014. 

Efter dialog mellan NAG Strama och SILF finns det nu åter intresse för en uppdatering. Det mesta som står med i programmet är fortfarande sant och bra men allt utvecklas och texter behöver uppdateras. Det står t.ex. inget om Svebar eller Antibiotikaronder. Hänvisningar och referenser blir daterade.

Utifrån detta har SFVH fått möjlighet att delta i revisionsarbetet med en-två personer. 

Om du är intresserad av att delta i detta viktiga arbete som representant för SFVH vill vi att du skickar en intresseanmälan till styrelsen@sfvh.se senast den 3 juni.

Revisionsarbetet är tänkt att påbörjas i höst. Nationella Strama kan bekosta lokal, förtäring och resor för arbetet under 2019. Du/din arbetsgivare står för arbetstiden.

Arkiv