Vill du bli nominerad till IFIC:s styrelse - anmäl intresse senast 12 september

SFVH är sedan länge medlem i den internationella vårdhygieniska föreningen IFIC (en av IFIC:s första ordföranden var den svenska hygienläkaren Anna Hambraeus).

Du kan läsa mer om IFIC genom att klicka på Länkar i listen ovan och sedan på IFIC.

SFVH har nu möjlighet att nominera en person till IFIC:s styrelse. Det är en intressant uppgift att vara med i IFIC:s styrelse och man får möjlighet att knyta kontakt med vårdhygieniskt verksamma personer över hela världen.

Som styrelsemedlem ska man vara beredd att åka på två styrelsemöten per år, varav det ena hålls i samband med IFIC:s årliga konferens. Däremellan hålls skypemöten. SFVH står för alla kostnader i samband med deltagande i styrelsemöte.

Om du tycker att detta låter intressant - skriv till styrelsen@sfvh.se senast den 12 september. Bifoga ett kort CV och berätta varför du är intresserad.

Arkiv