Verktyg för vårdhygienisk egenkontroll i ordinärt och särskilt boende är nu publicerat

En arbetsgrupp inom SFVH har tagit fram ett verktyg för utvärdering av vårdhygienisk standard inom vård och omsorg i ordinärt boende och särskilt boende.

Mer information och alla dokument finns på sidan Vårdhygienisk standard i ordinärt och särskilt boende som du hittar under Publicerat (klicka på vågräta listen ovan).  

Arkiv