Vägledning till standarden om operationskläder - lämna synpunkter

Kraven gällande prestanda och mikrobiologisk renhet för operationsplagg (EN 13795 Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods) har i den nya utgåvan (2019) reviderats till att (för flergångsplagg) gälla plaggens hela livscykel.

Hur säkerställs att kraven uppfylls och samma nivå bibehålls till exempel efter att plaggen tvättats eller hur och när ska detta kontrolleras?

Arbetsgruppen SIS/TK 333/AG 01 har tagit fram en vägledning för att tydliggöra hur kraven i standarden kan uppfyllas och vill nu gärna ha synpunkter från medlemmarna i SFVH. 

Detta är en förremiss då synpunkter inhämtas från särskilt utvalda instanser och experter innan den vanliga SIS remissen.

Länk till dokumentet (klicka på denna rad).

Skicka dina synpunkter senast 23 mars till

 jenny.vesterberg@sis.se eller alexandra.antoni@sis.se

Arkiv