Svenska hygienpriset - nomineringstiden förlängd till 17 mars

 

Alla har möjlighet att nominera någon/några som bidragit till en positiv utveckling av vårdhygienisk kvalitet inom alla vårdformer och vårdens serviceverksamheter. Vi ser fram emot många nomineringar från öppenvård, slutenvård, tandvård, steriliseringsverksamhet, veterinärmedicin .....

Se ytterligare information på nomineringsblanketten. Länk.

Arkiv