Smittrisker - ny föreskrift på remiss från AV

 
Arbetsmiljöverket (AV) har tagit fram ett förslag till ny föreskrift med rubriken Smittrisker. Den nya föreskriften ska ersätta AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet.
SFVH har fått förslaget på remiss och styrelsen vill nu få in synpunkter från medlemmarna för att kunna lämna ett remissvar till Arbetsmiljöverket.
Skicka dina synpunkter till styrelsen@sfvh.se senast den 8/12 2017.
Här nedan kan du hämta förslaget till ny föreskrift och konsekvensutredning (där bakgrund och syfte med förslaget beskrivs). Klicka på respektive ord.

 

Styrelsen tackar alla medlemmar som lämnat synpunkter på Smittrisker. SFVH:s remissvar skickades till Arbetsmiljöverket den 3 januari 2018. Svaret bestod av två delar - dels ett huvuddokument, dels en bilaga med alla synpunkter från enskilda medlemmar och grupper av medlemmar. Du kan läsa svaren här:
SVFH:s svar på remiss Dnr 2014-100823
Bilaga till remissvar

Arkiv