Skriv om ett vårdhygieniskt ämne!

ECDC driver sedan 2012 ett projekt som kallas TRICE-IS (Implementation of a training strategy for Infection Control in the European Union). Projektet syftar till att stödja nationella utbildningsaktiviteter inom området Infection Control/Healthcare Hygiene. En aktivitet inom  projektet är att skapa en “Infection Control wiki”. Nu efterlyser man skribenter.

Vi har fått sen och knapphändig information via EUNETIPS, men vill ge alla föreningsmedlemmar en möjlighet att bidra med sin kunskap inom olika vårdhygieniska ämnen. I dessa två dokument får du mer information om vilka ämnen som är aktuella och hur proceduren går till (klicka på länkarna).

Aktuella ämnen

Procedur

Maila senast 29 november till EUNETIPS ordförande Silvio Brusaferro och berätta villket/vilka ämnen du vill skriva om. Adress: brusaferro.silvio@aoud.sanita.fvg.it

Läs mer om TRICE-IS på:

http://ecdc.europa.eu/en/press/events/_layouts/forms/Event_DispForm.aspx?List=a8926334-8425-4aae-be6a-70f89f9d563c&ID=223

och allmänt om vad en wiki är på:

http://www.wiki.com/whatiswiki.htm

Arkiv